Коротко про школу психологічного дизайну

Це професійно організований простір

розвитку та формування, надання високоякісної психологічної допомоги в подоланні криз, стресів, психологічних травм, тимчасових порушень психологічного здоров'я та добробуту.

Це платформа, що створює можливість

професіоналам у сфері психологічної допомоги різного рівня та спеціалізацій формувати компетенції у створенні психологічних дизайнів розвитку дитини, становлення молодої людини, пошуку самотворення дорослого та створення проекту себе у складних життєвих ситуаціях.

Це проект, у якому кожен має можливість здобути нові знання

у сфері міждисциплінарної психології та психотерапії, сформувати компетенції у формуванні проектів власних цілей у житті та їх реалізації.
Ми працюємо для вас та разом з вами!
Ми рухаємося з вами у подоланні ваших страждань та проблем!
Ми шукаємо з вами нові можливості та прогнозуємо очікуваний результат!
Ми пропонуємо вам оволодіти новими спеціалізаціями у системі міждисциплінарної психології та психотерапії!

Школа психологічного дизайну Наталії Макарчук

Школа психологічного дизайну
Наталії Макарчук забезпечує:

  • Надійність у допомозі, підтримці та супроводі
  • Новинку технологій подолання
  • Неформальність взаємини у конструюванні проекту себе

Методологія школи ґрунтується на міждисциплінарному підході

  • Принцип безпеки психіки
  • Принцип захищеності особистості при наданні та отриманні психологічної допомоги
  • Принцип анонімності та конфіденційності психологічної допомоги

Наталія Макарчук

– доктор психологічних наук, практикуючий психолог у сфері психологічної допомоги

Сфера спеціалізації та практичної діяльності:

  • практична робота у сфері психологічного консультування, психологічної терапії, психологічного супроводу та корекції розвитку, психологічна корекція дітей з ментальними порушеннями та психологічний супровід їхніх сімей;
  • психологічний супровід організацій;
  • розробка та впровадження авторських навчально-практичних проектів для фахівців у сфері психологічної допомоги, діяльності організацій та створення громадянського суспільства.
Наталія Макарчук

Автор наукових публікацій (4 монографії та понад 80 наукових статей), методичних розробок (8 навчально-методичних посібників) та навчальних програм (20).

Стажувалася та брала участь у багатьох науково-практичних семінарах, всеукраїнських науково-практичних проектах та наукових форумах.

Керувала всеукраїнськими та регіональними експериментами:

«Професійно-трудова реабілітація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції розумового розвитку, шляхом організації профільного навчання в умовах навчально-виховного комплексу» (Наказ Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 27.12.2004 р. № 081/71);

Дослідно-експериментальна робота «Перспектива 21/3: Інтеграція дітей із синдромом Дауна в освітнє середовище» (Наказ ГУНО від 23.12.2010 р., № 220)».

Відгуки слухачів школи

17.04.2019
Сніжана
Абдукарімова
Практикуючий психолог, психотерапевт
Підхід Наталії Макарчук у її професійній діяльності є ключем до розуміння Вас як колеги чи Клієнта, студента, не знецінюючи минулого досвіду, з якого б навчального проекту чи професійного кола Ви не прийшли до Школи. Цей авторський стиль дозволяє зрозуміти психіку людини глибше, і побачити особистість у ширшому форматі, і, відповідно, і ефективніше реалізувати процес взаємодії від освітнього до терапевтичного.
17.04.2019
Вікторія
Позниш
Молодший науковий співробітник
Протягом усього часу навчання я отримала безпрецедентну можливість не лише професійного, а й особистісного зростання та вважаю, що це найкращий освітній проект в Україні у сфері психології. Тому я хочу висловити величезну подяку Наталії Олексіївні та щиро рекомендую всім мислячим людям Школу психологічного дизайну.
12.02.2019
Світлана
Афанасьєва
Психолог
Знання та досвід, набуті за час подорожі психологічними стежинами з Наталією Олексіївною, є для мене безцінними! Виявляється, можна жити інакше, бачити, сприймати, реагувати, пояснювати, розуміти та усвідомлювати те, що відбувається, зовсім інакше — взяти на себе відповідальність за своє життя, за свою реальність, моделювати, вдосконалювати її для себе до максимально довершеного результату!»

Запитання та коментарі